Djendji Samardžija – alternativni terapeut

Srž mog interesovanja je traganje za dubljim smislom i sadržajem, za istinskim bogatstvima života. Izvući blagoslov i osetiti božansku prirodu u svemu što mi život donosi. Da ljude sa kojima delim jedan tren večnosti podstaknem, da njihovi životi i snovi budu sadržajniji i kvalitetniji. Da se dublje zagledaju u sebe i da promenivši nabolje sopstveni život, menjaju svet oko sebe.

Tražeći u čoveku uvek ono najbolje, tragala sam za putevima i načinima da iz sebe iznedrim najlepše i najbolje. Tražila sam slobodu od obrazaca koji su drugi napravili, za svoju dobrobit. Načine da osetim i da drugima ukažem na to koliko smo svi izuzetni, jedinstveni i vredni upravo takvi, kakvi jesmo. Težila sam da inspirišem ljude da ulažu vreme i energiju u povećanje svoje svesnosti, sopstveni razvoj i napredak, jer znam da čovek nije stvoren samo za zemaljske zadatke, već je stvoren sa Svrhom.

Putevi koji su me vodili ka onome za čim sam tragala su me vodili kroz “granična područja nauke”.

U prvom kontaktu to je bila radiestezija. – Osetila sam u sebi sposobnost registrovanja “štetnih zračenja”. Osvestila sam povišenu reakciju mog organizma na vibratorna polja sa kojima sam u interakciji.

Izgradila sam specifičan osećaj i tumačenje odnosa čoveka i prostora i posebne metode procene njihovog uzajamnog uticaja i uskladjenja.

Desetak godina kasnije, kada je na ove prostore stigao Feng Šui, shvatila sam da sam upravo njegovim elementima postizala harmoniju između čoveka – kao mikrokosmosa i njegovog okruženja – makrokosmosa. Traganje za izvorima pozitivne energije me je odveo do istraživanja fraktalnih energija. Fraktalne energetske slike koje izrađujem su generatori pozitivne energije. Svaka slika emituje sebi svojstvenu i jedinstvenu energiju, koja je osobi ili prostoru najpotrebnija. To je umetnički oblikovana energija, otisnuta na materiji.

Primetila sam da harmonizacija čoveka sa prostorom u kome živi, ili lečenje prostora, nema dugoročne rezultate, ukoliko sam čovek ne može da postigne harmoniju i mir u svojoj duši. Težeći i sama za tim i prošavši kroz mnoge tradicionalne i alternativne puteve i metode, opredelila sam se za izučavanje alternativnih psihoterapija. Od Ekskalibura, PEAT-a i Poretka ljubavi, do reinkarnacijske regresoterapije.

A onda mi je Život poklonio Božansku masažu - Yumeiho. Tokom godina rada dosegla sam celovitost ove holističke masažoterapije - praktikovala drevni naziv -“Lečenje celine”. Celine ljudskog bića, od fizičkog preko energetskih tela. Primenjivala sam naziva terapije Yu Mei Ho - pokretanje izvora života.

Ozbiljno, dugogodišnje vežbanje Taijiquana i Qi gonga mi je pokazalo da ove prakse u sebi objedinjuju sve gore navedene metode. Blagotvorno deluju na fizičko telo, oslobađaju emocionalne i mentalne napetosti, i najkraćim putem, a što je još važnije, bez dogmi, vode ka duhovnosti.

Tako je Taijiquan moja najveća ljubav, put i način da rastem, napredujem i postojim.

Konačno sam našla biser koji mogu svakom da darujem, ko je spreman da traga za njim. Zbog toga sebe najviše posvećujem podučavanju ove plemenite veštine u klubu “Hua Kang”.

Na taj način sam makar donekle zaokružila sistem kroz koji uspevam da dajem više i da iz sebe iznedrim i pružim ono najvrednije.

Content