Kada se obratiti masažoterapeutu
MASAYUKI SAIONJI
MASAŽOTERAPIJA YUMEIHO
Razno
    • Masaža meridijana
    • Masoterapija Yumeiho u 10 crtica
    • Primenjena kineziologija
    • Simptom - zglobovi puckaju

Kada treba da se obratite masažoterapeutu?

Masažom Yumeiho mogu da se otklone

I ne samo to! Yumeiho terapija vas čini gipkim i lakim, izgled tela, držanje i gipkost koraka se poboljšava. Oslobađa vas fizilkog i mentalnog zamora, depresije, poboljšava raspoloženje i ponovno uspostavlja sposobnost samoisceljenja. Zato se na istoku najviše primenjuje kao profilaktička metoda.

Dobro izvedena masaža Yumeiho duboko prodire u biće. Ne otklanja samo bol, već poboljšava i stabilizuje emocionalno stanje - vraća osmeh na lice.

MASAYUKI SAIONJI


Autor masažoterapije YUMEIHO MASAYUKI SAIONJI rođen je 1943. godine u Tokiju.

Osnivač je Medjunarodnog instituta Preventivne medicine.

Studirao je Komercijalni fakultet na Univerzitetu Meiji koji je napustio, da bi predavao Kineski jezik i kaligrafiju. Tada se upoznao sa gospodinom Ono Hidekazu, istaživačem kompenzirajuće terapije Shaolin škole borilačkih veština. Kod njega je završio za terapeuta i za nastavnika. Radi usavršavanja terapije studirao je Japansku školu za Akupresuru. Stekavši diplomu, na osnovu holističke i narodne terapije sistematizovao je metode prirodnog lečenja i kreirao originalnu metodu: Terapiju nameštanja kostiju kuka pritiskanjem i gnječenjem. Pod njegovom upravom Japansko Društvo za terapiju Yumeiho postiglo je istaknute uspehe.

Prvi naziv Terapija nameštanja kostiju kuka pritiskanjem i gnječenjem je gosp. Masayuki ubrzo dopunio i drugim, mnogo romantičnijim (možda i istinitijim), “Specijalna Orijentalna Božicina Masaža”. Pod tim nazivom je terapija i stigla u Jugoslaviju – samim tim i u Evropu.

YUMEIHO U BEOGRADU

1990. god., moja majka Terezija Kapista je u Eksperantskoj literaturi naišla na knjigu “Orijenta specijala Diina masago” koja joj se učinila interesantnom. Uz dozvolu autora prevela je knjigu (pod naslovom “Specijalna Orijentalna Božanska masaža”). Kad je knjiga trebala da izađe iz štampe, obavestila je o tome gosp. Masayukija. Kako je to bilo prvo izdanje njegove knjige u Evropi i uopšte zapadnije od Kine, gosp. Masayuki je doputovao iz Tokija na (neplaniranu) promociju knjige u tada još veliku Jugoslaviju. To je i njegova prva poseta Evropi. Da bi mu isplatili makar deo troškova, na brzinu organizovani kurs smo se upisali moja majka, ja, moja sestra, čak i moja ćerka koja je tada imala 12 god. Na taj način smo uspeli da skupimo 20 polaznika za seminar. (Originalni spisak polaznika) Na tom prvom seminaru gospodin Masayuki nam je dodelio samo potvrdu da smo prisustvovali njegovom seminaru. Od gosp. Masayukia niko u Beogradu nije dobio diplomu, jer je to bio prvi seminar. (vidi pod Gradacija seminara i terapeuta).

Nažalost, to je bio i jedini dolazak gosp. Masayukija u Beograd. Kada je seledeći put trebao da dođe u Beograd 1992, (verovatno zbog situacije u našoj zemlji) poslao svog pomoćnika (sada naslednika) gospodina Hashimoto Shigeru. Na drugom seminaru (meni i mojoj ćerki trećem) je bilo 30 polaznika. 10 polaznika je dobilo diplomu 2. stepena, a dva, diplomu trećeg stepena.

Spisak i fotografija polaznika koji su stekli diplomu kod gospodina Shigera.

Naravno, to su polaznici koji su prvi seminar završili kod gosp. Masayukia. Gospodin Masayuki je došao kod nas sa punim srcem i punim poverenjem. Doneo nam je neprocenjivo znanje i bogatstvo. Svoje znanje je počeo da širi po okolnim zemljama. Kako je Masayuki govorio ( u to vreme još veoma slabo) samo Esperanto, on je svoju terapiju prenosio samo tamo gde je Esperanto bio “živ” jezik. To su uglavnom (tada još uvek) “zemlje Istočne Evrope”: Mađarska, Poljska, Rumunija, Bugarska, (i u međuvremenu novonastala) Češka, Hrvatska...

Srećan što se njegovo autorsko delo širi po svetu, u nekim od tih zemalja je finansirao otvaranje centara za primenu i obuku terapije. Međutim, u većini slučajeva (tj. ja ne znam ni jedan izuzetak) se veoma razočarao pohlepom i prevarama ljudi kojima je poklonio svoje poverenje i svoj novac.

Naša zemlja je tada ispala iz “trke” zbog rata, a možda još više zbog embarga i inflacije. Kasnije se moja majka se sretala sa njim na kongresima Esperanta i kaže da je bio veoma ljut i razočaran. Masayuki je sam napisao pravila za obučavanje, polaganje ispita i kategorizaciju terapeuta. Prilažem original te dokumentacije sa njegovim potpisom. Da je promenio naziv terapije saznala sam na seminaru u Bugarskoj 1995 god. Tada je već i knjiga izašla pod novim nazivom “Terapija YUMEIHO”.

Gospodin Masayuki je umro 2005 god.

Pravo na prenošenje Trapije Yumeiho nosi gospodin Hashimoto Shigeru. (U Beogradu je držao drugi seminar Yumeiho terapije 1992.)

Od tada se izmenilo dosta toga u sistemu podučavanja, naročito dobijanja zvanja. Nekada je polaganje četvrtog stepena bilo uslovljeno znanjem Esperanta, (jer je Masayuki želeo lično da komunicira sa svojim terapeutima). Sama diploma se nije posebno naplaćivala. Više nije potrebno znanje Esperanta, potrebno samo 400 eura za izdavanje diplome. Kod Masayukia sam stekla diplomu drugog stepena. Ispit i izdavanje diplome je ulazilo u cenu seminara. Sada se diploma zasebno naplaćuje.

Kome je Masayuki izdao diplomu taj je dobijao zvanje sa punim poverenjem, jer je bilo jasno da može samo da napreduje.

Danas terapeute proveravaju i ponovno verifikuju svake 4 godine!

Zaista, ne vidim da bi me, posle 20 godina rada na toj metodi neko trebao proveravati i verifikovati. Mene verifikuju moji rezultati. Yumeiho sam tako usavršila da sa 4-5 tretmana mogu da rešim probleme koje se inače rešavaju dva meseca.

Između ostalog i zbog toga sam predala zahtev za autorizaciju nove metode masažoterapije koju ću zaštiti.

MASAŽOTERAPIJA YUMEIHO

KORENI OVE HOLISTIČKE MASAŽOTERAPIJE POTIČU IZ KINESKOG MANASTIRA ŠAO LIN


DREVNI NAZIV TERAPIJE JE “LEČENJE CELINE”

YUMEIHO je čudotvorna tehnika masažoterapije koja potiče iz viševekovne tradicije i kulture Dalekog Istoka.

Osnovi terapije se baziraju na taoističkoj filozofiji i principima akupunkture, koje se na istoku primenjuju više od 4000 god. Generacije su, kroz skoro pedeset vekova, izučavali značaj i dejstvo svakog zahvata i njen udeo u celini terapije.

Na te drevne temelje nadograđena su savremena dostignuća zapadne hiropraktike, biomehanike lokomotornog sistema i elementi još nekoliko različitih masaža. U sebi sadrži elemente i sačuvanu osnovnu nit i ideju akupresure, Tai masaže, limfne drenaže, refleksologije i manipulativnih tehnika.

Na taj način ostvaren je savršen spoj drevnog istoka i savremenog zapada – tradicije i znanja.

Pokretanje izvora života

Na kompleksnost terapije ukazuje i sam naziv YU MEI HO. Yu Mei, znači izvor života, a Ho je sila koja to pokreće. Znači u nekom slobodnom prevodu: pokretanje izvora života. Terapija je osmišljena tako, da pre svega aktivira, pokreće životnu energiju.

Yumeiho se temelji na principima akupunkture, što znači da se mišićna obrada vrši po meridijanima i energetskim tačkama. To su mesta kroz koja se u telu najlakše može dopreti do životne energije (chi-ja), da bi se delovalo na ravnotežu energetskog toka. Dok je u organizmu sve u ravnoteži, chi ravnomerno cirkuliše kroz meridijane. Održava i hrani sve organe i delove tela i čovek je zdrav. Ako je protok chi-ja kroz neki meridijan poremećen usled povrede,emocionalnog stresa ili nezdravog načina života, dolazi do energetskog zastoja. To za posledicu može da ima deficit na jednom, a višak, nagomilavanje energije na drugom mestu. Takve energetske blokade utiču na telesne procese i čovek oboljeva. Intervencijom na meridijan, “lečimo” energiju tog meridijana, regulišemo protok energije, što se prenosi i na druge meridijane koji su u odnosu sa njim. Šta sve to podrazumeva može se videti na primeru otklanjanja blokade na meridijanu jetre. Obrada tog meridijana ne utiče samo na funkciju jetre, mišića i ligamenata duž tog meridijana, već i na rad probavnog trakta, reproduktivnog sistema i na oslobađanje od mentalne napetosti, čak i od besa.

To je ujedno i osnova za izuzetnu efikasnost terapije, što nam daje pravo da je nazovemo Holističkom i opravdava stari kineski naziv terapije Zeng Ti Fa - Lečenje celine.

I ako se to nigde ne spominjine, to je energetska masaža, izvodi se u energetski harmonizovanom prostoru, uz muziku i primenu aroma i kristaloterapije, koje doprinose energetskom dejstvu terapije.

Gde tražiti uzrok bolova?

Minimalna dislokacija od 1-2 cm, koja nestručnom oku nije ni primetna, (a oficijelna medicina na takvu vrstu dislokacije i ne obraća pažnju) vremenom može da dovede ozbiljnih zdravstvenih tegoba. Kičma ne može pod uglom od 90 stepeni da se oslanja na dislociranu karlicu, te se krivi na jednu ili drugu stranu. Da bi se održala ravnoteža tela, grudna i lumbalna kičma se krivi na desno (npr.), a vratna na levo, dok se glava savija u desno. Dislocirani pršljenovi postepeno počinju da vrše pritisak na diskuse, kičmenu moždinu i nerve. Dolazi do deformacije diska, ligamenata, spazama mišića, što dovodi do smanjene krvne, limfne i energetske cirkulacije. Dislokacija određenog pršljena deluje na funkciju određenog organa, ili žljezde sa unutrašnjim lučenjem.

Sa svim ovim simptomima organizam se bori i izlazi na kraj jedno izvesno vreme, a tada problem postaje “vidljiv”, na onom mestu gde je genetski najslabiji, ili gde je dislokacija najveća. Svaki deo ljudskog tela koji se ne kreće po zakonima prirode brzo će se deformisati ili atrofirati. Oslabljeni deo uzrokuje slabljenje ili deformaciju drugih delova i tako se patološki lanac širi.

Tipovi dislokacije

Kako dislokacija uglavnom nastaje u toku porođaja, prirodna obaveza svake žene koja hoće na sebe da preuzme zadatak rađanja je, kontrola stanja i položaja njene karlice.

Analiza materijala sakupljena na institutu u Tokiju ukazuje na tri tipa dislokacije:

Tip sa desno dislociranom karlicom je tip sa opterećenim parasimpatikusom. To znači lošu funkciju jetre, stomaka, creva i ginekološke probleme.

Tip sa levo dislociranom karlicom je sa opterećenim simpatikusom. Znači hipofunkciju srca, pluća i creva, pati od zatvora, prehlade itd.

Kod kombinovanog tipa dislokacija je desna, ali je opterećenje na levom kuku ili obrnuto, što daje kombinaciju simptoma predhodnih tipova.

Stadijumi dislokacije

Dislokacija može da ima tri stadijuma koje ćemo prikazati na primeru desne dislokacije. U prvom stadijumu desni sakro-ilijačni zglob je podignut, što znači da je leva noga duža za 1-2 cm. Da bi poduprlo telo i održalo ravnotežu, leva noga mora nositi više od polovine težine tela. Da bi se održala ravnoteža, grudni i lumbalni pršljenovi se krive na desno a vratni na levo. Tako horizontalna linija karlice postaje viša na levoj strani (u stojećem položaju), a rame niže na desnoj.

Drugi stadijum nastupa posle duže opterećosti leve noge. Ona postaje neelastična i bolna, pa sada opterećenje ponovo preuzima desna noga. Da bitelo održalo ravnotežu, gornji deo kičme se ponovo krivi u levo. Sada kičma dobija oblik slova “S”.

Treći stadijum nastupa kada težina tela ponovo, ili čak naizmenično prelazi sa jedne noge na drugu. To prisiljava kičmu da u hodu ''crta'' komplikovanu cik-cak liniju. Leva i desna karlica se naizmenično izmeštaju, što dovodi do oštećenja kukova, kolena, deformacije rebara, ramena i lopatica.

Prema podacima Tokijskog Instituta za preventivnu medicinu, uzrok za većinu poremećaja koštano-mišićnog sistema, kod 99%, ljudi leži u dislokaciji karlice. Osovina, temelj ljudskog tela su kosti karlice na koje se “oslanja” kičmeni stub. Ako se osovina izvede iz horizontale – dislocira, i kičmeni stub će se iskriviti.

Ovakva dislokacija retko nastaje fizičkom povredom, već uglavnom rođenjem. Prolaskom fetusa kroz nepravilno postavljenu karlicu i zakrivljenu, neelastičnu rodnicu majke, koja i sama pati od dislokacije.

Minimalna dislokacija od 1-2 cm nestručnom oku nije ni primetna, a vremenom može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih tegoba. Najraniji simptomi mogu da budu “naivni”, kao što je zamor nogu, napetost u mišićima struka ili sedalnog dela, oslabljena krvna, limfna, energetska cirkulacija itd.

Simptomi dislokacije i dijagnostika

Božanska masaža obuhvata obradu celog tela, pa se i dijagnostika vrši na osnovu stanja ili znakova na celom telu.

Dislokacija se vidi na prvi pogled, jer ona ostavlja svoje znake na telu, licu i pokretima.

Znaci na licu: jedno oko je široko otvoreno, jedan kapak ima dvostruku ivicu ili je spušten, jedna obrva je viša, bore na čelu su ukošene, jedna nosna šupljina je manja, jedna bora između nosa i uglova usana je naglašenija, jedno uvo je više, itd.

Znaci na telu: glava je nagnuta na jednu stranu, jedno rame je niže, jedna ruka je duža, različita je veličina stopala, rebra su na jednoj strani deformisana, itd.

Znaci po pokretima: uvek je ista noga prebačena preko druge, uvek je jedna noga izbačena napred, telo je nagnuto na jednu stranu, uvek ista noga zakoračuje na stepenik ili u pantalone, itd.)

Znaci po garderobi: jedna nogavica je uvek duža, jedna peta na obući više istrošena, kajiš na struku ne stoji horizontalno, torba spada samo sa jednog ramena...

OSNOVA DELOTVORNOSTI MASAŽE YUMEIHO

Masažerski deo u sebi sintetizuje mišićnu, refleksnu masažu i akupresuru.

Fizička obrada mišića se vrši pritiskanjem malih područja ili (akupunkturnih) tačaka vertikalnim pritiskom, uz povlačenje mišićne mase na dole. Pritisak se prenosi iz Dan-tijena, glavnog energetskog centra, koristeći težinu tela. Samim tim obrada mišića je mnogo efikasnija i dublja, nego u drugim masažama. Takvim pritiskom možemo da dopremo do svih, pa i najdubljih slojeva tkiva. Zahvatamo kožu, potkožno tkivo, mišiće, ligamente, tetive i periost. To vraća elastičnost vezivnog tkiva, što deluje na ravnotežu telesnih tečnosti. Samim tim reguliše cirkulaciju, krvni pritisak, ishranu tkiva, obnavlja vezu između tkiva kože i unutrašnjih organa. Dubinska tehnika masaže posredno, a i neposredno vrši uticaj na rad, poremećaje i funkciju unutrašnjih organa. Pet glavnih unutrašnjih organa su energetski centri za pet osnovnih emocionalnih stanja. Otklanjajući energetske blokade određenih organa, direktno utičemo na emocionalna stanja i raspoloženja klijenta. To je i osnova za dobre rezultate u ublažavanju simptoma kod psihosomatskih oboljenja.

Fizička obrada mišića - se vrši vertikalnim pritiskom koji dopire do najdubljih mišićnih slojeva. Vraća elastičnost vezivnog tkiva, što deluje na ravnotežu telesnih tečnosti. Reguliše cirkulaciju, krvni pritisak, ishranu tkiva i neposredno utiče na rad unutrašnjih organa.

Elementi hiropraktike su neuporedivo manje agresivni od zapadne hiropraktike.Pošto se prvo obrađuju mišići, nameštanje pršljenova se radi uz minimalni pokret i veoma blago. Obrada kičmenog stuba obuhvata nameštanje pršljenova, razbijanje kalcifikacije, istezanje kičme. Obrada zglobova podrazumeva nameštanje, istezanje i razlabavljivanje, sa akcentom na zglobovima karlice i kukova. Elementi hiropraktike se primenjuju i u slučajevima nepravilnog funkcionisanja pojedinih energetskih centara, (čakri), jer svaki zahvat ima za cilj da stimuliše oslobađanje i podstiče rad određenog energetskog centra.

Hiropraktika obuhvata nameštanje pršljenova, istezanje kičme,nameštanje, istezanje i razlabavljivanje zglobova, sa akcentom na zglobovima karlice i kukova.

Masaža Yumeiho ublažava glavobolje, spondiloze, bolove u rukama i ramenom pojasu, otklanja lumbalgije, išijadične tegobe...

Jasno je da ovako kompleksna terapija ne pruža samo zadovoljstvo i efekte masažoterapije. Tako je osmišljena, da pre svega aktivira, pokreće životnu energiju. Regulacija toka energije u telu, usklađivanje i energetsko napajanje endokrinih žljezda. doprinosi oslobađanju energetskih blokada. Svaka od tih žljezda je skladište određenih emocija: bubreg je organ straha, jetra besa, pluća tuge... pa se masažom određenog regiona “čiste”, “oslobađaju” tu nagomilane emocije, tj. energije.

Potisnute i u našim mišićima »sahranjene« emocije su uzroci i mišićnih spazama. Svaki region na telu sadrži određenu vrstu potisnutih emocija ili mentalnih šema koje nas zarobljavaju, ograničavaju i na kraju se pretvaraju u oboljenja.

Terapija Yumeiho ne samo da oslobađa od bolova u mišićno-koštanom sistemu, već čisti i unutrašnje organe a samim tim sređujemo i svoja emocionalna stanja. Na taj način i kvalitet života dižemo na viši nivo.

To je način kako ova terapija reguliše metabolizam, povećava otpornost prema prehladi i virusima, eliminiše toksine iz tela. Oslobađa zamora, depresije, poboljšava raspoloženje. Ne bih smela da kažem da masažoterapija YUMEIHO leči celokupno biće, ali svakako podstiče prirodni imunitet i ponovno uspostavlja sposobnost samoisceljenja. Zato se na istoku najviše primenjuje kao profilaktička metoda.

Redovna primena masaže reguliše metabolizam, povećava otpornost prema prehladi i virusima, eliminiše toksine iz tela. Oslobađa depresije, zamora, poboljšava raspoloženje. Na taj način podstiče prirodni imunitet i ponovno uspostavlja sposobnost samoisceljenja. Zato se na istoku najviše primenjuje kao profilaktička metoda.

Dobro izvedena masaža Yumeiho duboko prodire u biće. Ne otklanja samo bol, već poboljšava i stabilizuje emocionalno stanje - vraća osmeh na lice.

Rezultati terapije Yumeiho

Yumeiho se u praksi pokazao vrlo uspešan u rešavanju mnogih tegoba pre svega mišićno – koštanog sistema, kao na primjer: lumbago, spinalgija, diskopatija, hernijacije, algomenoreja, mialgija, spondilolisteza, migrena, bolovi i spazmi u mišićima, razlika u dužini donjih ekstremiteta koja je posledica dislokacije karlice, asimetrije koštanog i mišičnog sistema, menstrualni problemi, konstipacija, dijareja, hipertenzija i hipotenzija. Broj i učestalost terapija zavisi pre svega od “starosti” dijagnoze, od konstitucije osobe i od toga koliko je klijent sposoban da se prepusti terapeutu.

Po mom dosadašnjem iskustvu potrebno je 4 - 5 tretmana (sa dan – dva pauze između tretmana) za poboljšanje stanja kao što su lumbalgije, spondiloze, bolovi u karlici i kukovima, išijadične tegobe, hronočni psihofizički zamor, poremećaj cirkulacije, koštano – mišićne tegobe, bolovi i blokade…a sa 7-8 tretmana se mogu rešiti i hernijacije, kifoze i skolioze kod dece i mladih ljudi…

Ako se terapija Yumeiho (posle prva 4 učestala tretmana) redovno primenjuje jednom nedeljno do jednom mesečno (u zavisnosti od postojećeg problema i željenog rezultata), zbog eliminisanih toksina iz tela i poboljšane cirkulacije dolazi do regulisananja metabolizma, oslobađanja od zamora, depresije, poboljšava se i stabilizijuje imunitet i emocionalno stanje osobe.

Rezultati terapije Yumeiho

Masažoteraija se radi na strunjači i klijent treba da je u mekanoj majici i tankim pantalonama. Po originalnoj metodologiji se prvo radi hiropraktika gornjeg dela tela u klečečoj poziciji. Ja sam to izmenila jer sam iskusila da se čovek (našeg podneblja) lakše i više opusti i prepusti, ako prvo legne na stomak i tako obradi zadnji deo tela. Prvo radim masažu mišića i tek posle hiropraktiku. Hiropraktika u Yumeihu je izuzetno nežna i neagresivna. Terapeut se ne naslanja, gnječi, cima klijenta, sve se izvodi lako - tehnikom, a ne snagom. Tretman traje sat vremena i obrađuje se celo telo.

Seminari masažoterapije YUMEIHO

Nešto za buduće terapeute

Obuku vršim od 1992 god. i na osnovu dugogodišnjeg iskustva tvrdim, da to što će od vas načiniti terapeuta nije diploma, koja je neophodna, već ljubav prema ovom pozivu, prema dodiru, prema čoveku.

Uspešan terapeut ne znači samo biti dobar tehničar, već pre svega biti opušten, miran, uravnotežen i stopostotno skoncentrisan na rad u toku cele terapije. Uspešan terapeut je taj, koji je svakog trenutka svestan pokreta koji prenosi i tačnog efekta koji izaziva. Jer nije tehnika ta koja “leči”, već vaša namera.

Obuka

Za savladavanje ove tehnike nije neophodno predhodno medicinsko obrazovanje, niti poznavanje energetske anatomije.

Osnovna obuka traje 30 sati uz nadzor predavača i (u zavisnosti od broja polaznika,) jednog asistenta. Obuka se održava uvek vikendom, a dnevno se radi po četiri do pet sati. Nastava se velikim delom svodi na individualni rad sa predavačem ili asistentom. Svaki pokret (naročito elementi hiropraktike) se prvo izvode na predavaču ili asistentu.Tek posle toga polaznici vežbaju jedni na drugima. Na ovom početnom nivou ovladava se sa 100 osnovnih pokreta, koji čine osnovu terapije Yumeiho. Narednih nekoliko meseci kandidat samostalno vežba uz povremene provere i konsultacije radi usavršavanja tehnike. Posle minimum šest meseci (ovo zavisi od sposobnosti i zalaganja polaznika) sledi provera znanja. Po položenom ispitu, upis na drugi nivo, koji u stvari daje celovitu terapeutsku tehniku.

Kako postati masažoterapeut? (šta čini masera terapeutom?)

Osnovnu spoznaju i odnos između onog što je izvan i unutar nas stičemo kroz taktilno iskustvo – dodir. To je jezik koji svako živo biće na svetu razume. Dodir je govor kojim iskazujemo osećanja, pružamo toplinu, zadovoljstvo, vraćamo životnu snagu. Masažoterpeutu je to instrument kojim izražava saosećanje, razumevanje - njime detektuje i leči. Dodir je ono što leči, a ne tehnika ova ili bilo koja druga.

Za uspeh terapije je važno stanje duha i stav prema klijentu. Važno je imati osećaj istinske brige i poštovanja prema klijentu. Ako se uz to terapeut masažu izvodi iz Dan–tijena (energetskog centra), energija će se neprestalno obnavljati. Terapeut će biti opušten, uravnotežen i miran. Njegova energija će pravilno cirkulisati, a svoje stanje će uspeti da prenese na partnera.

Terapija Yumeiho ne deluje samo na fizičko telo. Zato terapeut mora da ima svest o tome da masaža nije samo dodir, već je to pre svega odnos, veza sa onim što dodiruje. Terapeut ne masira, dodiruje samo telo. On dodiruje dušu te osobe. To je pre svega dubok energetski rad i odnos između dva bića. Terapija je međusobna razmena energije, ali i emocionalnog i mentalnog stanja. Zato terapeut mora da je samosvesna, mentalno i emocionalno zrela osoba. Ko nije sposoban i spreman da uđe u sve tajne i nivoe ove jedinstvene terapije ne može da očekuje veće rezultate.

Može da savlada pokret, ali ne i terapiju Yumeiho. Dobro izvedena terapije Yumeiho duboko prodire u biće, pokreće i vraća životnu energiju, poboljšava raspoloženje.

Vraća osmeh na lice.

Moje shvatanje i tumačenje terapije Yumeiho

Na osnovu dvadestogodišnjeg iskustva sa više hiljada klijenata uzimam za pravo da iznesem moje shvatanje i tumačenje terapije Yumeiho. Ne zato što smatram da imam dovoljno iskustva i znanja, već zato što želim da obratim pažnju pre svega terapeutima na činjenice koje često zanemarujemo.

Koreni terapije Yumeiho potiču iz viševekovne tradicije, mudrosti i filzofije kineske kulture. Preuzete su iz Šaolin škole borilačkih veština, gde su generacije kroz skoro pedeset vekova prenosili, čuvali, negovali i obogaćivali ovu terapiju i mudrost.

Terapija se oslanja na principe akupunkture, koja se na Istoku primenjuju više od 4000 god. To je dovoljan vremenski period da se gore navedeni principi u okviru obučavanja masažoterapiji ne moraju posebno izdvajati i zasebno tumačiti. One su osnov istočnjačkog načina razmišljanja, tumačenja sveta, nastanka bolesti i zdravlja.

Terapeuti kojima je do sada prenošena ova metoda lečenja su poticali iz kulture koja čoveka ne posmatra izdvojenog iz njegovog okruženja. Naprotiv. Ona ga tumači putem sinteze. Ljudski organizam dovodi u tesnu vezu sa sredinom u kojoj živi - sa kosmosom. Čovek zavisi od te sredine i zato treba ne samo da prima, već i da verno odražava njene ritmove. Da bude mikrokosmos u makrokosmosu, mali svet potpuno sličan velikom sa čijim se ritmovima usklađuje.

Šta mi radimo sa znanjem koje smo nasledili?

Terapija Yumeiho je Prenešena je na Zapad, u drugu kulturu, tradiciju i svatanje sveta. Umesto da vrši sintezu, savremena medicina organizam rasčlanjuje. Obolele delove tela ili organe izdvaja iz celine, traži i leči samo njihovo fizičko oštećenje, bolest.

Nažalost, isti stav se primenjuje i prilikom primene terapije Yumeiho. Obrađuje se samo oboleli deo tela. Masira se samo linija išijadikusa, a hiropraktički zahvat se primenjuje samo onaj, koji se odnosi na obolelei deo tela, ili na određenu dijagnozu!

Od kada je prenešena u Evropu, terapije Yumeiho je sakaćena, skraćivana i svedena na mehaničko delovanje – fizikalisanje.

Obradu celog tela odbacujemo kao nepotrebno gubljenje vremena, ne vodeći računa o psihofizičkom stanju i stvarnim potrebama klijenta. Ne mogu da kažem da i tako “ogoljena” nije efikasna u otklanjanju tegoba loko-motornog sistema. Zaista se postižu čudesna izlečenja lumbaga, išijasa... ali!

Oduzeli ste terapiji sjaj, plemenitost i onu čudesnu komponentu na osnovu koje se postižu isceljenja ne samo lokomotornog sistema, već i bolesti koje po logici zapadnog medicinara ne mogu da budu posledica “terapije nameštanja kukova pritiskanjem i gnječenjem” – kako glasi podnaslov terapije Yumeiho. A to su opadanje kose, depresija, zamagljen vid, mrzovolja i zamor, regulisanje telesne težine, krvnog pritiska, vraćanje snage i životnog optimizma...

Našli ste školjku, a niste se potrudili da je otvorite i vidite da li ima bisera u njoj! Energetsku komponentu terapije Yumeiho današnji terapeuti iz nekog razloga previđaju - čak poriču. Težeći modernizaciji, forsirajući “neophoni” tempo življenja i služeći moto “održati neophodni nivo radne sposobnosti sa što manje ulaganja,” svodimo sebe i druge na mehaniku! Dvadesetominutno fizikalisanje se prodaje kao terapija Yumeiho.

Može i tako! Prestaće bolovi i klijent će biti zadovoljan, jer ne zna za više i bolje! Ali će vam se vratiti za četiri pet meseci kada ponovo počne da boli. (ili je to i cilj?) Na taj način praktično gubimo klijente. Ostaju nam samo pacijenti!

Holistička masažoterapija

Kada čovek jednom doživi celinu terapije Yumeiho, on će nam se vraćati redovno, ali ne zato što ga boli, već zato što smo mu preneli suštinu kompenzirajuće terapije “Zeng Ti Fa” - “Lečenje celine”. Celine ljudskog bića koji osim fizičkog, ima i emocionalni, mentalni i duhovni nivo! Doćiće da se ponovo napoji na “Izvoru”.

Svaki odnos, a terapija dodirom posebno, zahteva stopostotnu pažnju u toku cele terapije. Svakog trenutka morate biti potpuno svesni šta osećate, detektujete ispod vaših prtiju. Da tačno znate efekat pokreta koji prenosite na primaoca i šta to kod njega izaziva. Na taj način možete da se prepustite intuiciji. Tada detektujete, “spoznajete” izvore, uzroke napetosti, energetske neravnoteže ili blokade. Čitate i osećate bol i potrebu drugog bića. To je u stvari “lekoviti” element u terapiji. Tada vam intuitivno dolazi pravi dodir, pritisak i mera, ponekad i prava reč koja razrešava bol. Masaža prerasta u terapiju tek kada vi ne masirate telo već dušu. Kada postane međusobna razmena energije i informacije. Kada možete da primite i transformišete njegovu telesnu i duševnu bol.

To nisu ruke koje leče, već biće koje daje drugom biću.

Tada terapija postaje dvosmerni tok zadovoljstva, jer možete da iskusite kako on prima dar vašeg dodira, pažnje i brige.

Tako shvatana i primenjivana terapija neosporno deluje na sve nivoe ljudkog bića. Pokreće životnu energiju, vraća optimizam - vraća osmeh na lice!

To je terapija Yumeiho!

Takvu holističku terapiju sam iskusila i takvu primenjujem. Znam njene vrednosti i zato želim da dam svoj doprinos očuvanju i razumevanju terapije kao holističke metode. Borim se da sačuvam svaki pokret u izvornom obliku, jer terapija Yumeiho nema u sebi ni jedan zahvat koji je bez svrhe, cilja, i ideje.

Želim da u celini prenesem na mlađe generacije ne samo tehniku izvođenja, već duh terapije, koji su pedeset generacija ugrađivali u temelje koje mi sada rušimo i obezvređujemo.

Imamo li prava da ignorišemo znanje u koje su pedeset generacija kroz vekove ulagala svoju predanost, posvećenost, znanje, ljubav i živote?

Razno

MASAŽA MERIDIJANA

Energija kruži kroz telo duž majušnih puteva koji se zovu meridijani. Za svakog ko želi da ovlada tehnikama disanja i kontemplacije obavezno je razjemvanje merdijana i njihove životne funkcije da obezbedjuju energiju svakoj ćeliji u telu.

Sredstvo kako je čovek stvoren, sredstvo kako se stvaraju bolesti, sredstvo kako se čovek leči, sredstvo kako se bolesti razvijaju: dvanaest meridijana su osnova za svu toeriju i lečenje. Meridijan je taj koji odlučuje o životu i smrti. Kroz njega se može izlečiti hiljadu bolesti.

Nei Ching

Dr. Kim Bong Han sa Univerziteta u Pyongyangu u Severnoj Koreji je sprovela detaljnu seriju eksperimenata koje se odnose na meridijane i stigla do zaključka da ovi putevi energije stvarno postoje. On je napisao da su merdijani u stvari sastavljeni od jedne vrste histološkog tkiva koji još nisu primetili oni naučnici koji su verovali da su meridijani jednostavne zamišljene linije. On je otkrio strukturu i ulogu meridijanskog sistema koja se potpuno razlikuje od limfnog, cirkulatornog i nervnog sistema.

Merdijani su simetrični dvostrani kanali sa promerom izmedju 20 i 50 milimikrona. Oni su smešteni ispod površine kože i imaju tanak membranski zid oji se ispunjen providnom, bezbojnom tečnošću. Svaki od glavnih merdijana razvija valstitie pomoćne grane od kojih neki snabdevaju okolne oblasti energijom dok drugi na kraju stižu ispod površine kože. Mesta na kojima grane stižu ispod površine kože su tačke koje se nalaze na akupunkturnoj karti. Često se nekoliko grana iz različitih glavnih kanala sjedinjuju u jednoj tački. Nadraživanjem te tačke na energiju iz nekoliko kanala se može delovati u istom trenutku. Meridijani su okruženi krvnim sudovima koji su posebno naglašeni oko pojedinačnih grana koje izlaze iz svakog od glavnih kanala. Krvarenje koje se dogadja kod nekih pacijenata prilikom podvrgavanja akupunkturi je pokazatelj da je akupunkturist je veoma blizu promašio tačku na površini kože i povredio jedan ili više krvnih sudova koji okružuju tačku.

Nakon sprovodjenja mnogih eksperimenata naučnici su otkrili da su meridijani putevi elektriciteta. Ovo je dovelo do pronalaska mašine koja se zove Pokazivač tačaka, instrumenta koji pokazuje tačke gde grane pojedinačnog merdijana dopriru do površien kože. U ovom trenutku kvalitet impulsa koji putuje duž merdijana je predmet intenzivnog istraživanja kineskih naučnika, dok mnogi od zapadnih naučnika trenutno pokušava da ustanovi moguću vezu izmedju meridijana i autonomnog nervnog sistema.

Sistem meridijana kao fiziloška struktura obezbedjuje sredstva kojima se mnogi od principa energije koji su bili označeni kao čisto hipotetički, i to čak do tačke kada je njihovo postojanje bilo dovedeno u pitanje, mogu dokazati da postoje. Pošto su istraživanja Dr. Kima potvrdila da je sistem meridijana stvarnost, možemo sada da zaključimo da je glavni razlog postojanja tog sistema je obezbedjenje efektivnog sredstva za prenošenje sveobuhvatne ali nevidljive energije koja oživljava sve oblike života. Njihova nežnost kada se doživi u odnosu na još sitnije oblike fizičkog tela navodi na to da su meridijani možda ona “karika koja nedostaje” ili granica izmedju čiste energije i njenog prvog pojavljivanja u nekom obliku.

Iako se smatra da je prvi naični dokaz postojanja sistema meridijana rezultat rada Dr. Kima, dokaz za postojanje meridijana se može pronaći već 1937. godine u Engleskoj u radu Ser Thomasa Lewisa. Njegov izveštaj koji je objavljen u februaru 1937. godine u British Medican Journal je govorio da je on otkrio “neoznati nervni sistem” koji nije vezan ni za osetilni ni za simpatički nervni sitem. On je pisao da je novootkriveni sistem sastavljen od mreže veoma tankih linija a ne od mreže nerava. Iako je njegov izveštaj prošao neprimećen od kolega to je bio prvi jasni dokaz na Zapadu da postoji fiziološki sistem za koji su Taoisti već hiljadu godina znali da postoji.

Meridijan je reč koja je pozajmljena iz geografije i označava liniju koja povezuje niz povezanizh tačaka. Postoji dvanaest glavnih meridijana. Svaki Meridijan se pripisuje jednom od pet organa, šest sudova i perikarda, odnosno stezača srca. Sama ideja o šest sudova je često zbunjujuća onim akojinisu upoznati sa taoističkom filozofijom. Pet organa su srce, slezina-pankreas, pluća, bubrezi i jetra. Šest sudova su debelo crevo, mokraćna bešika, “trostruki grejač”, drevni izraz koji ukazuje na unutrašnji sitem žlezda, žučna kesica, tanko crevo i stomak. Stezač srca ili perikard odgovara sistemu krvnih sudova. Pogledajte moju knjigu Veliki Tao da biste pronašli puno objašnjenje.

Svaki od glavnih meridijana ima svoju tačku ulaska i tačku izlaska. Energija ulazi u meridijan u tački ulaza, kruži duž meridijana, ističe kroz tačku izlaska pa zatim ulazi kroz tačku ulaza u sledeći meridijan u nizu. Tačka izlaska jednog meridijana je povezana dodatnim kanalom sa tačkom ulaska sledećeg meridijana. Smer kretanja energije duž meridijana ostaje nepromenjen i nikad ne osciluje nepravilno nakon što udje korz tačku ulaza. Pogledaj slike od 83 do 96.

Meridijani su sredstvo kojim su organi i sudovi povezani zajedno i kojim se svaki organ oživljava energijom koja kruži niz meridijaski put. Pitanje koje se prirodno može postaviti kao rezultat ilustracija koje pokazuju niz glavnih meridijana je: “Prema onome što smo do sada videli ako jedan organ ili sud koji je povezan sa jednim od glavnih merdijana.oslabi ili se razboli, da li je logično da se zaključi da bi onda energija bila zaustavljena i time bila onemogućena da obavi potpuni krug kretanja?” Odgovor je NE jer sem ovih dvanaest glavnih meridijana postoji još osam vanrednih meridijana koji obezbedjuju kruženje energije kada u jednom od glavnih dodje do zagušenja ili povećanja protoka.

Osam vanrednih meridijana se mogu potpuno isrpavno nazvati “spasioci života” jer oni obezbedjuju energiju za telo da bi nastavilo svoj tok kruženja, bez obzira da li jedan ili više organa ili sudova postane bolesno i time zaustavlja protok u mreži meridijana. Stare priče Taoista objašnjavaju razlog postojanja osam vanrednih meridijana kao sličnost sa sistemom za isušivanje kanala koji se ponekad postavljaju duž glavnih reka, koje na taj način odgovaraju glavnim meridijanima. Ako bi se iz bilo kog razloga reka povećala i prelila preko svojih obala, sistem za odvodnjavanje je tako napravljen da primi povećanu količinu vode. Na taj način protok energije dužovih osam vanrednih meridijana nije stalan vežć je odredjen količnom suvišne enrgije u glavnim meridijanima.

Meridijani energetskih kanala koji regulišu jetru, pankreas i bubrege se nalaze sa unutrašnje strane butina. Ova tri meridijana imaju svrhu da energizuju gornje kanale tela. Masiranjem ovih puteva na ispravna način bićemo u stanju da nadražujemo celo telo uključujući i seksualne organe jer ti meridijani prolaze kroz pelvis na svom putu ka gornjem delu tela. Na sličan način žučna kesica, mokraćna bešika i meridijan stomaka teku na silaznom putu duž spoljne strane noge. Masiranjem ovih puteva mi nadražujemo organe i tkiva koji su povezani sa ovim meridijanima.

Masaža na gore

Masiranjem nogu sa unutrašnje strane u pravcu na gore mi stimulišemo protok krvi u donjem delu tela. Ljudi koji rade na poslovima koji zahtevaju da sede ili stoje ceo dan su skloni grčevima i proširenim venama na nogama. To je zbog toga što krv teži da se gomila u nogama i stopalima a što onemogućava pravilnu cirkulaciju. Nadražujuži meridijane na nogama mi ojačavamo zdrav tok krvi i sprečavamo probleme u nogama.

Ova se vežba može raditi u stojećem, sedećem ili ležećem stavu.

 1. Stavite dlanove ruku na unutrašnju stranu vaših nogu u nivou članaka.
 2. Polako pokrećite vaše dlanove na gore preko unutrašnje strane kolena, niz butine sve do genitalija.
 3. Ponovite ove pokrete ukupno 12 puta.

DODATAK: Uvek zadržite pritisak na ruke tako da osetite slabu toplotu koja se razvija iz masaže nogu. Dišite normalno tokom cele vežbe. Ovu vežbu možete izvoditi i samo time što ćete se koncentrisati na trljanje ove oblasti izmedju kolena i unutrašnje strane butina. Ovo je najvažniji deo vežbe.

Masaža na dole

Masiranjem spoljne strane nogu u pravcu na dole mogu se popraviti problemi kao što su visoki krvni pritisak, zadržavanje vode i gojaznost, a svi oni su povezani sa žučnom kesicom, mokraćnom mešikom i stomakom. Artritis i ... bursitis ... se takodje mogu okakšati ili bar sprečiti od dalje degeneracije.

Ova vežba se može raditi u stojećem, sedećem ili ležečem položaju. Stojeći položaj sem toga pomaže da se istegne zadnja loža, kolena, ligamenti i zglobovi na nogama i da se energija dovede u članke.

 1. Stavite dlanove vaših ruku na spoljnu stranu butina.
 2. U neprekidnom pokretu traljajte rukama noge u smeru na dole duž spoljne strane kolena i članaka sve dok ne dodjete do nožnih članaka.
 3. Ponovite ove pokrete ukupno 12 puta. Dišite normalno dok radite ovu vežbu.

Ovi pokreti pomažu da se energija odvede iz tela. Zbog toga ti pokreti pomažu takvim problemima kao što su visok krvni pritisak i zadržavanje vode.

Nije dobro da ovu vežbu radite ujutro jer je onda bolje da svoje telo energizujete samo masažom na gore.

Masaža ruku

Na isti način kao i noge moguće je i ruke masirati da bi se stimulisali meridijani srca, pluća i stezača srca koji se pružaju niz unutrašnju stranu ruke i meridijani trostrukog grejača, debelog creva i tankog creva koji se pružaju spoljnom stranom ruku ka ramenima.

 1. Stavite vaš dlan na unutrašnju stranu ispod desnog ramena.
 2. U neprekinutom pokretu trljajte dlanom unutrašnju stranu ruke na dole, preko lakta do vrha prstiju.
 3. Levi dlan dovedite na spoljnu stranu prstiju i nastaite da trljate spoljnu stranu ruke, preko lakta do ramena.
 4. Ponovite ovaj pokret ukupno 12 puta.
 5. Zamenite ovaj pokret tako da svojom desnom rukom trljate levu ruku, unutrašnju stranu na dole i spoljnu stranu na gore. Ponovite i ovu vežbu 12 puta.

Efikasnost Unutrašnjih vežbi se zasniva na povećanju i razvoju pravilnog toka energije niz meridijane tela. SVaka vežba je tako napravljena da stimuliše jedan odredjeni meridijan, ili u slučaju Meditacije meridijana da stimuliše ceo sistem meridijana. Učenjem Unutrašnjih vežbi i posebno masažom meridijana pomažemo našem telu da ostvari kontrolu nad samom životnom energijom. Nakon toga tu energiju možemo da koristimo da lečimo i nas same a i druge i da osiguramo neprekidno zdravlje i duhovni razvoj pa čak i moguću besmrtnost.


Masažoterapija Yumeiho

 1. Od kada datira:
  Koreni ove holističke masažoterapije se na Dalekom Istoku primenjuju više od 4000 god. Potiče iz Kompenzirajuće terapije šaolin škole borilačkih veština, a drevni naziv terapije je “Lečenje celine”.
 2. Autor metode:
  je gospodin Masayuki Saionji, direktor Internacionalnog Istituta za Preventivnu Medicinu u Tokiju. Kao terapeut Kompenzirajuće terapije, akupresure i “narodne terapije” kreirao je originalnu i autorizovanu metodu lečenja “Terapija nameštanja kukova pritiskanjem i gnječenjem”; Kotsuban Yu mei ho, ili Specijalnu Orijentalnu Božansku Masažu.
 3. Suština masaže:
  Yumeiho je holistička masažoterapija, jer sintetizuje mišićnu, refleksnu masažu i akupresuru. U sebi sadrži elemente i sačuvanu osnovnu nit i ideju akupresure, Tai masaže, limfne drenaže, refleksologije i manipulativnih tehnika, zapadne hiropraktike. Savršen je spoj drevnog istoka i savremenog zapada – tradicije i znanja.
 4. Posebni detalji:
  Fizička obrada mišića se vrši vertikalnim pritiskom uz povlačenje mišićne mase na dole. Tako je obrada mnogo efikasnija, te dopire do najdubljih slojeva tkiva. Zahvatamo kožu, potkožno tkivo, mišiće, ligamente, tetive i periost. To vraća elastičnost vezivnog tkiva, deluje na ravnotežu telesnih tečnosti samim tim reguliše cirkulaciju, krvni pritisak, ishranu tkiva, obnavlja vezu između tkiva kože i unutrašnjih organa i vrši uticaj na njihovu funkciju. Hiropraktika se izvodi uz minimalni pokret i veoma blago, a obuhvata nameštanje pršljenova, istezanje kičme, nameštanje, istezanje i razlabavljivanje zglobova, prvenstveno karlice i kukova. To daje rezultate kako na fizičkom, tako i na energetskom nivou, jer stimuliše oslobađanje i podstiče rad određenog energetskog centra (čakre).
 5. Trajanje.
  Trajanje Yumeiha zavisi od postavljenog cilja. Kao terapija traje sat vremena, kao relaksacija i energetska “re-kreacija”, sat ipo.
 6. Učestalost:
  Za rešavanje nekog uobičajenog problema tipa lumbalgija...potrebno je 4 –5 tretmana svaki drugi – treći dan i još dva u narednih deset dana. Za održavanje postignutog stanja, u zavisnosti od reakcije organizma, načina življenja, profesije... dovoljna je jedna do dve masaže mesečno.
 7. šta se forsira:
  99% ljudi ima dislociranu karlicu koja uzrokuje poremećaje ne samo koštano-mišićnog sistema, već i rada unutrašnjih organa. Nameštanjem karlice prestaju bolovi, aktivira se životna energija, čiste unutrašnji organi, oslobađaju emocije i ponovno se uspostavlja sposobnost samoisceljenja. Zato se na istoku Yumeiho najviše primenjuje kao profilaktička metoda.

Primenjena kineziologija


Primenjena kineziologija je holistički pristup dijagnostici, terapiji i prevenciji - ne bolesti, već ljudskog bića.

Obuhvata procenu i korekcione metode fizičkog, ali i energetskog stanja čoveka. Dijagnostika se vrši testiranjem integriteta mišića koji imaju direknu vezu sa unutrašnjim organima i odražavaju sveukupno stanje strukturnog, hemijskog i emotivnog balansa. Cilj kineziologije je da se dostigne i održi stanje unutrašnjeg balansa i samoizlječenja.

Primijenjena kineziologija nalazi svoje korene u zapažanjima lekara i hiropraktičara dr. George J. Goodhearta o mišićnoj ravnoteži, snazi i slabosti. Dr. Goodheart je opovrgao do tada važeću teoriju da je mišićni spazam primarni uzrok bolova u leđima. Upravo na tome se zasnivaju sve klasične masažoterapije, hiropraktika, ali i terapije koštano – mišićnog sistema i kičme u oficijelnoj medicini.

U telu čoveka ima 327 parnih i dva neparna mišića. Prema Goodheartu, primarni uzrok bolova u leđima je slabost mišića koji uzrokuje kontrakciju kontralateralnih ili suprotnih mišića i u stvari to uzrokuje bol, a ne spazam mišića kako to do skora tumačeno. Primenjena kineziologija intervenciju ne vrši na spazmatičnom mišiću, već na inhibiranom, oslabljenom mišiću koga treba ojačati. Time se vraća mišićna ravnoteža i ublažava sekundarni grč drugog mišića. U praksi je redak slučaj primarnog grča mišića, uglavnom se sreće neko srednje stanje mišića.

Za procenu - dijagnostiku telesnih funkcija treba uzeti u obzir stanje pet sistema: krvni vaskularni sistem, limfni, nervni sistem, protok likvora i energetski sistem čoveka. Disfunkcija bilo kog sistema na bilo kom mestu u telu uzrokuje poremećaj ne nekom od tih sistema.

Za procenu funkcionalne mere pojedinih delova tela se posmatra držanje tela, hod, vrši se ručno testiranje mišića, statička palpacija, procenjuje se amplituda pokreta - čita se telesni jezik.

Mišićnim testovima se očitava stanje pojedinih mišića koji imaju direknu vezu sa našim unutrašnjim organima. Po kineskoj medicini svaki unutrašnji organ je “rezervoar” određene emocije. Ako je u određeni organ “sabijena” negativna emocija dolazi do energetske blokade na samom organu ili meridijanu vezanim za organ. Energetski disbalans izaziva smetnje i poremećaje u telesnim funkcijama i često se manifestuje kao simptomi raznih oboljenja. Mišići prosto prelikavaju sveukupno stanje strukturnog, hemijskog i emotivnog stanja čoveka.

Mišićni testovi mogu da daju odgovor i navesti nas na važne tragove u vezi poremecaja ili bolesti. Na taj način nam telo kroz mišiće govori o svojim potrebama, patnjama, strahovima, težnjama....Telo komunicira sa nama kroz ravnotežu ili neravnoteža, funkcije ili disfunkcije. To su izrazi potrebe tela, nezadovoljenja, uskraćivanja optimalnih funkcija. Zato je mišićna dijagnostika neprevaziđena, jer “telo nikada ne laže”. Svaka naša emocija je zabeležena u mišićima i svaka se može osloboditi iz mišića.

I upravo zbog toga primenjena kineziologija može da pomogne kod niza simptoma kao na pr.

Terapeut će pomoću neurolimfnih refleksnih tačaka i područja, neurovaskularnih refleksnih tačaka, manipulacijom ili mobilizacijom, energetskom stimulacijom akupunkturnih meridijana, i specifičnom masažom senzornih organa, ojačati oslabljene mišićne grupe i bol, krutost.. će nestati.

Međutim ono što je “nezgodno” u primenjenoj kineziologiji je to što osim terapija koje kinezioterapeut vrši nad klijentom i sam klijent “mora” aktivno da učestvuje u svom izlečenju. Terapeut će mu objasniti na koji način se telo samo isceljulje i biće obučen tehnikama samoisceljenja. Terapeut će ga edukovati o pravilnim tehnikama sedenja, stajanja, tehnikama podizanja tereta, ustajanja iz ležećeg položaja i sl. Pokazaće mu jednostavne vežbe pomoću kojih će za minut-dva na dan otkloniti bol, ali i jačati životnu energiju.

Ukazaće mu na pravilan emocionalno / psihički život, možda i na pravilnu ishranu i na taj način će se stvoriti povoljni uslovi za ozdravljenje pojedinih sistema, organa ili skladan rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

“Telo se “samoisceljulje na siguran razuman, praktičan i vidljiv način.” “Iscelitelju u nama” možemo pristupiti i od spolja. Čovek poseduje potencijal samooporavka kroz urođenu inteligenciju ili fiziološku homeostazu ljudske strukture. Celokupan potencijal oporavka kojim je obdaren samo čeka na ruke, srce i um obučenog pojedinca da bi se manifestovao i omogućio samoisceljenje. To je čovjekova prirodna baština”.

Kako se popularnost primenjene kineziologije raste, sve više terpeuta rađa nove tehnike i modifikacije postojećih tehnika, mnoge nove metode razvijene su unutar same discipline, tako da danas postoji više tehnika i metoda primenjene kineziologije. U klasične spadaju lobanjske tehnike, meridijan terapija, tehnike za samopomoć... ali još oko 80 tehnika nosi ovaj popularan naziv, kao što je npr. astrološka kineziologija.


Simptom - zglobovi puckaju


STRAH OD – artroze
ŠTA SE KRIJE IZA TOGA?

Pucketanje zglobova jeste simptom koji ukazuje na, možda bezazlene ali ipak, promene na zglobovima. Ako se ne reaguje na vreme, bezazleni simptom može samo da se pogoršava.

Možda nije neophodno odmah da se obraćamo lekaru, ali svakako nešto treba preduzeti. Zglob vam šalje signale, poručuje vam nešto.Sa stanovišta masažoterapije različiti su pristupi u odnosu na to da li pucketaju tzv. veliki zglobovi (ramena, kukovi...) ili segment kičmenog stuba, npr. vratna kičma.

Ako nije degenerativna promena, najčešći uzrok nastajanja takvih simtoma jesu kruti, neelastični, skraćeni mišići i ligamenti koji onemogućavaju pravilnu krvnu, limfnu i energetsku cirkulaciju i pravilnu ishranu samog zgloba ili segmenta kičme. Ako to potreje duže vremena, dovodi do neelastičnosti, smanjenja amplitude pokretljivosti zglobova ili dela kičme. Smanjena upotreba zgloba znači i smanjenu cirkulaciju, što omogućava taloženje biološkog „otpada“ oko i u samom zglobu. Tako nastaje krutost zglobova, što dodatno dovodi do neelastičnosti ligamenata, tetiva.... i krug je zatvoren.

Mišljenja sam da samo ciljano jačanje i vežbanje takvih – krutih, bolesnih mišića, bez obzira koliko će oni postati jaki, neće dovesti do zadovoljavaljućih rezultata. Prvi korak je prokrviti mišiće oko ugroženog zgloba masažom, aplikacijom preparata koji pojačavaju cirkulaciju, trljanjem ili grejanjem tih mišića. Sledeći korak je istezanje i opuštanje tih mišića. Kada su oni ponovo postali gipki i “zdravi”, prelazi se na prokrvljavanje samog zgloba, ako je potrebno i njegovo nameštanje.

Istezanje, izvlačenje zgloba iz ležišta i zadržavanje u određenoj poziciji, pomaže ishranu, a samim tim i regeneraciju zgloba. Dodaci u ishrani i mazanje preparatima koji regenerišu zglob može da se ubrza taj proces. Tek nakon toga može da se pređe na vežbe i jačanje okolne muskulature, ligamenata i učvrčivanje samog zgloba.

Postignuto pozitivno stanje se održava redovnom prilagođenom fizičkom aktivnošću.

Content