Zdravlje životnog i radnog prostora
O OSNOVAMA RADIESTEZIJE
Moji počeci u radiesteziji
Radiestezijski kodeks
Razno
    • Rezultati ispitivanja Vitarelax Paradiso podloga
    • Radiestezijska detekcija i procena prostora Tijanje
    • Detekcija energetskog stanja ispitanika
    • Detekcija Ruzveltove ulice

Zdravlje životnog i radnog prostora

Osnovno što prostor mora da pruža čoveku je zaštita i podrška njegovog životnog potencijala, jer su čovek i prostor neodvojiva celina.

Radiestezijska detekcija i procena energetskih karakteristika prostora je ustvari procena narušene ravnoteže kao i mogućnosti prilagođavanja čoveka prostoru i prostora čoveku. Ako postoji mogućnost kvalitetne interakcije - prostor je pozitivan. Ako između prostora i korisnika ne postoji harmonija, prostor je negativan u odnosu na (tog, određenog) korisnika, ili specifičnu namenu prostora.

Cilj detekcije prostora jeste pronalaženje uzroka koji narušavaju i remete njegove energije i pronalaženje načina uspostavljanja skalada između čoveka i prostora. Pri tome je veoma važno da se ne deformišu ostala polja i zračenja, da se ne smanjuju ili deformišu pozitivni uticaji i da se očuva prirodna specifičnost prostora.

Kako se vrši detekcija prostora?


Nacrt detektovanog prostora sa ucrtanim zračenjima

Radiestezista na osnovu reakcije svog organizma, kao i broja, intenziteta i načina kretanja instrumenta kojim vrši detekciju, tumači promenu polja u prostoru. To je tzv. ''vančulna'' reakcija organizma na promenu vibratornog nivoa polja u kojima se kreće. Beleže se odstupanja od normalnog biološkog delovanja polja i različitih oblika zračenja.

I ako se štetni radiestezijski uticaji danas mogu detektovati objektivnim, naučnim metodama i mernim instrumentima, detekciju vršim rašljama i viskom, jer je osetljivost organizma na promenu polja i zračenja veća od osetljivosti bilo kog instrumenta. Osim toga, ne postoji instrument za registrovanje pozitivnih uticaja i zračenja. Jedino je čovek sposoban da proceni šta je to što podržava njegov život.

Štetnost prostora se procenjuje na osnovu vrste, intenziteta i broja štetnih uticaja od protoka podzemne vode, arheoloških ostataka, tehnička zagađenja, kosmotelurskih mreža... kao i njihovog međusobnog dejstva.

Na osnovu dobijenih rezultata, pravi se plan zaštite i reekvilibracije prostora, u zavisnosti od njegove namene. To se postiže eliminacijom ekstremno štetnih, destruktivnih uticaja, transformacijom manje štetnih, i optimalizacijom, intenziviranjem ili stvaranjem blagotvornih uticaja. Prostor koji se na ovaj način obradi nije samo zaštićen od štetnih uticaja, već je u njemu uspostavljen proces reekvilibracije, tj. održanja i obnavljanja životnog potencijala.

Kada treba da se obratite radiestezisti?


Detekcija i energetsko uređenje prostora može da pomogne u razrešenju mnogih situacija i stanja za koja nismo ni svesni da zavise od podrške koju Vam pruža životni prostor. Poslovni uspeh ili neuspeh često zavisi od “zdravlja” Vašeg radnog prostora.

Obratite se za detekciju stambenog prostora: Za detekciju radnog prostora se obratite:
Zašto je neophodno detektovati životni i radni prostor?

Od harmonične i pravilne cirkulacije i razmene energije – informacije sa okruženjem zavisi zdravlje i vitalnost kako određenog prostora tako i čoveka. Kada dođe do poremećaja cirkulacije, dolazi do blokade energije koja se na nekim mestima kumulira, dok su druga u deficitu. Posledice toga su energetski deformisani prostori u kojima dolazi do narušavanja zdravlja i vitalnosti ne samo ljudi, već svih bioloških sistema.

Patogeni uticaji kao što su zračenja od protoka podzemnih voda, ruda, arheoloških ostataka, tehničkih zračenja, i ostalih negativnih uticaja štetno deluju na život i zdravlje bioloških sistema. Dolaskom u rezonancu sa njima, biopolje se deformiše. Te deformacije se specifičnom gen-informatikom prenose na ceo organizam, što se na kraju ispoljava kao bolest. Najosetljivije su , nervne, jajne i moždane ćelije, pa se prvi simtomi pojavljulju kao razdražljivost, nesanica, nesposobnost pamćenja, depresija, neplodnost ... Nismo svi podjednako osetljivi na te uticaje, ali bez obzira da li smo ih svesni ili ne, oni postoje.

Na geopatogenim mestima se čovek ne razboljeva samo fizićki, već i emocionalno. Na takvim mestima se rađaju “deformisane” misli, emocije, a iz njih i ideje koje ponovo rađaju deformisane oblike i odnose – i tako je krug zatvoren.

Na tim mestime se biljke suše ili slabo rađaju, životinje su uznemirene, bolešljive, neplodne ili nerado borave na njima.

Mladi platan se uvijanjem oko svoje ose sklanja sa zračenja podzemne vode. Kako to nije moguće, deformacijama, zadebljanjima na kori gradi zaštitu od geopatogenih uticaja.

Kakva rešenja nudimo?


U slučaju da radiestezijska detekcija i energetska analiza prostora ukazuju na štetne uticaje prisutne u prostoru, nudimo Vam kompletnu zaštitu prostora ili ugroženih zona aparatima, sredstvima za zaštitu od prirodnih i veštačkih materijala.

Zaštitnik Rayonex Zaštitnik Biosaner Orgonske piramide

Po želji može da se uradi reekvilibracija (ponovno oživljavanje) prostora i izrada energetskog zaštitnika koji je ujedno i pozitivni izvor energije. To se postiže zračenjem oblika, propozicijom brojeva, boja, upotrebom kristala, srebra, zlata, tj. frekvencijama, ili izradom energetskih fraktalnih slika. Lične energetske fraktalne slike mogu da budu Vaša lična zaštita i energetska podrška. Može da podržava i oživljava energiju prostora, da bude podrška vašeg doma, porodice, radog prostora ili da bude energetska pomoć pri realizaciji određenog cilja.

Energetska zaštita – energetska fraktalna slika u dnevnom boravku

Moji počeci u radiesteziji

Radiestezijom sam počela da se bavim 1978 godine na nagovor čika Gvida, osamdesettrogodišnjeg gospodina iz Ljubljane koji me je, vrteći visak, čitao kao otvorenu knjigu. Još mi je tvrdio da to mogu i ja!

U to vreme kod nas nije bilo nikakve literature o tome, pa sam čitala hrvatsku i slovenačku literaturu, a znanje uglavnom sticala sama. Veoma sam se iznenadila kada sam vežbajući na tatinoj maturantskoj slici (iz 1933!) tačno ustanovila ko je od njegovih drugova živ, ko nije, ko je teško bolestan..., a nikoga nisam poznavala. Toliko sam se od toga uplašila da visak mesecima nisam uzimala u ruke.

Ali se ne može protiv sudbine!

Ponovo sam uzela visak, ovoga puta da vežbam na sebi: šta mi od namirnica odgovara, a šta bi trebalo da izbegavam. Rezultat me je nasmejao i dokazao da je visak zamajavanje zdrave pameti! Visak mi je “pokazao”: da mi sva mesa prijaju, a ni jedno voće sem malina, jagoda i banana ne smem da jedem! Ne smem da jedem jabuke, šljive... Pa to je zaista smešno!

Opet sam ostavila visak, sve dok, kroz par meseci, nisam počela da dobijam neke čudne alergije. Postala sam alergična na svo voće koje ima košpice u sredini. Na jabuku, šljivu... Izvinula sam se visku i “izvoru” informacija i počela ozbiljno da proučavam radiesteziju.

Kada se pojavila teorija o ishrani po krvnim grupama (dvadesetak godina kasnije) saznala sam da sam ja kao “O” - mesožder.

Prvih sedam godina detekcije stambenog prostora sam radila potpuno besplatno. Podatci koje sam dobijala na terenu su za moj rad bili toliko dragoceni, da sam smatrala da to ne smem da naplatim. Početkom devedesetih sam radila i dve detekcije dnevno, tako da za sobom imam nekoliko hiljada detektovanih prostora. Samo sam 1995 god, detektovala preko 400 što stambenih, što poslovnih prostora.

Prvih dvadeset pet – trideset godina sam bila veoma aktivna i puno sam se zauzimala za ozvaničenje radiestezije. 1987 god. kao predsednik udruženja Nikola Tesla sam uputila pisma na 84 adrese preduzećima za urbano planiranje i izgradnju sa predlogom da članovi Udruženja besplatno izvrše detekciju zemljišta za izgradnju. Ni jedan odgovor, ni pozitivan ni negativan nismo dobili. Kako smo u to vreme otvarali firme i agencije za radiestezijske usluge, pokušali smo da radiesteziju uvedemo u nomenklaturu zvanja – ali bezuspešno.

Devedesetih, sa pokojnim Jovicom Petrovićem smo bili ubeđeni da smo probili led. U saradnji sa jednom projektantskom firmom za nekoliko objekata smo radiestezijski detektovali zemljište pre izgradnje, čak smo nekoliko objekata radiestezijski zaštitili! Sa promenom direktora saradnja je završena! (Deo teksta na mom sajtu o metodologiji obrade prostora je nastao tada, kao rezultat te saradnje. Tada se rodila i “Skala interakcije čoveka i prostora”.)

Pokušala sam stari entuzijazam da prenesem u novo udruženje Nikola Tesla koje smo osnovali, ali... iako sam predsednik Visokog stručnog Saveta Udruženja i predstavnik Udruženja pred Radnom grupom za normativna akta pri Sekciji za tradicionalnu medicinu Zavoda za javno zdravlje Srbije, moj doprinos razvoju radiestezije u okviru Udruženja je na žalost, ravna nuli.

Naravno, radiesteziju nisam napustila, niti je to moguće, ali je radim i proučavam za sebe.


Đenđi Samardžija

Radiestezijski kodeks

(ovaj kodeks se odnosi samo na norme pristojnosti pri detekciji prostora, a kodeks zdravstvene detekcije je mnogo opširniji! Delovi Kodeksa su izvađeni iz Kodeksa udruženja Nikola Tesla)

Kako je svrha i cilja detekcije prostora pre svega doprinos očuvanju zdravlja i dobrobiti njegovih korisnika, doprinos ozdravljenju i isceljenju obolelih i revitalizacija prostora radi dobrobiti njegovih korisnika, radiestezista se mora pridržavati opšteprihvaćenih moralnih normi po ugledu na Hipokratovu zakletvu. Osnovno što treba da vodi svakog radiestezistu je pre svega nikad, nikome i ni na koji način ne naškoditi, niti primenom proverenih i odobrenih, niti primenom neproverenih i neodobrenih metoda, sredstava i postupaka. Radiestezisti su dužni da primenjuju najviše profesionalne i etičke standarde.

Oglašavanje i reklamiranje delatnosti ne sme sadržavati lažna obećanja, niti privlačiti klijente hvalisanjem i buđenjem lažne, nerealne nade. Radiestezista ne sme o sebi stvarati sliku svemogućeg, jedinog i nezamenljivog, naprotiv, klijentu mora predočiti i sve druge metode koje bi mu mogle biti od koristi.

Radiestezista bi morao da bude član nekog udruženja da svoj rad učini dostupnim udruženju i kolegama, uz spremnost za demonstraciju i objašnjenje svojih metoda i postupaka. Sva svoja postignuća, unapređenja, pronalaske, inovacije treba da prijavi udruženju i zatraži stručnu verifikaciju ili potvrdu istih od stručnog tela Udruženja. Radiestezista treba da uvažava kolege iz komplementarne i oficijelne medicine, ne sme nikada nanositi štetu ugledu, dostojanstvu i legitimnim interesima kolega.

Bilo bi profesionalno da radiestezista o svakaoj detekciji vodi dokumentaciju, u kome je sadržano Ime, prezime, adresa, broj telefona, klijenta i radiesteziste, nacrt detektovanog prostora sa ucrtanim zračenjima, savetima i svim konstatacijama. Jedan primerak crteža sa detaljnim objašnjenjem ostaviti korisiku prostora, a drugi ostaje radiestezisti u dokumentaciji.

Radiestezista nikome, nikada i ni pod kojim uslovima ne sme samoinicijativno vršiti nikakvu detekciju, proveru... bez znanja i jasnog zahteva osobe kojoj se vrši detekcija. Bez obzira koliko je naša namera i želja pozitivna i dobronamerna, bez izričitog zahteva nemamo prava da zavirujemo, da se mešamo u lične i intimne stvari pojedinca. Naše je da informišemo o postojanju metode pomoću koje može da se detektuje – konstatuje, pomogne, ali nemamo prava da samovoljno ispitujemo i istražujemo tuđe prostore, zdravlje, karakter, međuljudske odnose...

Informacije koje radiestezisti daju klijentima moraju da budu izrečene na razumljiv način i sa predočenim alternativama, izborima i posledicama, kako bi korisnik usluge bio u stanju da slobodno odlučuje. Radiestezista ne sme zastrašivanjem klijenta pribavljati sebi materijalnu korist. Takođe, ni u kojoj prilici ne sme dovesti u zabludu klijenta, bilo o prethodnom lečenju oficijelnim ili komplementarnim metodama, bilo u pogledu aktuelnog stanja i izgleda na isceljenje. Radiestezista nikada ne sme da savetuje prestanak primene-uzimanja prepisanih sredstava, lekova, niti izgovarati dijagnozu, jer nije lekar.

Nezamisliva je i nedopuštena bilo kakva seksualna veza između radiesteziste i klijenta za vreme trajanja formalnog i profesionalnog odnosa.

Razno

 
Rezultati ispitivanja Vitarelax Paradiso podloga


Isptivanje delovanja Vitarelax Paradiso podloga na energetsko polje čoveka i prostora je vršeno subjektivnom radiestezijskom metodom i radiestezijskim priborom rašljama, viskom i elektronskom antenom “Genius” u periodu od 25.10 – 14.11. 2011 god. Ispitavanje je vršeno u radiestezijski poznatom (detektovanom) prostoru i na poznatim ljudima na kojima su rađene procene kvaliteta (boje, oblika i kompaktnosti) aure, čakri i vrednosti bioenergetskog potencijala, pre i po upotrebi dušeka.

Radiestezijskim metodama je konstatovano da Vitarelax Paradiso podloge kao zaštitnici od geopatogenik i kosmotelurskih uticaja i tehničkih zagađivača deluju na trojak način. Transformišu, apsorbuju i potiskuju štetne uticaje naročito one koje dopiru iz tla te na taj način smanjuju patogeni uticaj tih zračenja na čoveka.

Vitarelax Paradiso podloge nisu lek - ne leče - već stvaraju povoljne uslove koji omogućuju uravnoteženje energija tela te organizam postaje sposoban da aktivira svoje samoisceljujuće snage.

Vitarelax Paradiso BIOCRYSTAL podloga


Biocrystal podloga menja pravac, frekvenciju i amplitudu naročito geopatogenim uticajima i na taj način umanjuje njihovo patogeno dejstvo na biološke sisteme. Osim toga Biocrystal podloga “pulsira” veoma sličnim ritmom, snagom i odnosom pozitivne i negativne polarisane energije kao protok bioelektrične struje u čovekovom telu. Zbog toga Biocrystal podloga stvara oko sebe neutralno, čak pozitivno energetsko polje visine odpr. 40cm, a kada čovek leži na podlozi dolazi u rezonancu sa njim i polje se širi i do 70cm. Takvo bio-elektromagnetno polje obnavlja i napaja biopolje čoveka i štiti organizam od štetnih elektromagnetnih, geopatogenih, kosmotelurskih i bioenergetskih uticaja.

Biocrystal podloga u ovim postotcima eliminiše štetna zračenja:

Ljudsku auru čini kompaktnom i čvrstom i u njoj najviše intenzivira belu boju što znači da je čisti od neželjenih energetskih uticaja i blokada. Vrednost bioenergetskog potencijala tj. vitalnosti vremenom) može da se poveća i do 60%.

Pozitivno dejstvo se najbrže ostvaruje preko nervnih ćelija, te veoma brzo otpušta napetost, stres, anksioznost i uklanja umor, donosi miran i zdrav san. Održava pozitivne energetske i vibratorne uslove za poboljšanje osnovnih metaboličkih procesa u ćeliji što jača vitalnost kod svih bioloških sistema. Veoma povoljno deluje na centralni nervni sistem, štitnu žljezdu, pluća, mokraćni mehur i kanale, kao i na krv. Harmonizuje emocionalno – mentalni nivo korisnika te smanjuje hiperaktivnost kod dece.

Zbog izuzetno pozitivnog dejstva na fizičko i energetska tela čoveka i drugih organizama, Vitarelax Paradiso Biocrystal preporučujemo ne samo kao zaštitu od štetnih uticaja, već pre svega kao preventivu za održanje zdravlja i vitalnosti.

Rezultati ispitivanja Magnetne podloge Paradiso Platinum


Magnetna podloga stvara oko sebe stabilno i harmonično polje koje potiskuje sva ostala polja te na taj način štiti od geopatogenih, elektrotehničkih uticaja kao i čvorišta kosmotelurski mreža. Zaštitno polje se prostire do 30cm oko magnetne podloge. Podlogu je neophodno uzemljiti preko bakarne kuglice.

Magnetna podloga Paradiso Platinum menja biološku informaciju organizma, tj. unutrašnje telesno vibratorno polje. Veća “namagnetisanost” organizma pobuđuje osnovne procese u ćeliji, povećava razmenu materije, dopremanje kiseonika i hranljivih materija, cirkulaciju, što dovodi do brže detoksikacije (zato prvih nekoliko dana može da se pojave negativni simptomi - pospanost, zevanje, težina u glavi ili blaga glavobolja i mučnina svrab i nervoza – što samo znači da se organizam čisti.) i revitalizacije.

Magnetna podloga Paradiso Platinum u ovim postotcima eliminiše štetna zračenja:


Vitarelx Pradiso Protect podloga


Paradiso Protekt podloga sastavom materijala štiti od štetnih zračenja, a uzemljenje dodatno odvodi štetne uticaje iz podloge. Praktično deluje kao segment Faradejevog kaveza.

Korisnik koji leži na Paradiso Protect podlozi, biće zasticen od zracenja ciji je izvor ispod podloge. Ne stvara zaštitno polje, nego odbija i odvodi štetne uticaje. To znači da adekvatno štiti od geopatogenih zračenja i čvorišta kosmotelurskih mreža. Patogeno dejstvo elektrotehničkih zračenja adekvatnim uzemljenjem odvodi iz podloge.

Paradiso Protekt u ovim postotcima eliminiše štetna zračenja:

Paradiso Protekt uravnotežava energije tela, omogućava kvalitetan san, izvrstan odmor. Korisnika oslobađa stresa i napetosti u telu i omogućava regeneraciju vitalne energije što automatski rezultira jačanjem organizma i njegovih odbrambenih snaga.

Za udruženje Nikola Tesla Internacional
radiestezista
Đenđi Samardžija
 
Radiestezijska detekcija i procena prostora Tijanje


U toku juna meseca 2008 godine, kao član udruženja Nikola Tesla Internacional, u nekoliko navrata izvršila sam radiestezijsku detekciju prostora Tijanja.

Kao radiestezista, očitavajući pokrete radiestezijskog instrumenta (rašlje, L-antene, visak...), izvršila sam subjektivnu procenu energetskih karakteristika prostora u Tijanju. Na osnovu reakcije mog organizma na detektovane uticaje, ustanovila sam štetnost tj. blagotvornost - kvalitet prostora u odnosu na biološke sisteme, energetsku ravnotežu i mogućnost prilagođavanja čoveka prostoru i prostora čoveku.

Osnovno što prostor mora da pruža čoveku je zaštita i podrška životnog potencijala. Čovek poseduje sposobnost prilagođavanja - adaptabilnosti na prostor, bez obzira na njegov kvalitet. Narušeni prostor vremenom donosi narušeno energetsko polje čoveka - znači početak patogenih procesa u organizmu.

Radiestezijska procena interakcije čoveka i prostora se odnosi na mogućnost kvalitetne interakcije. Ako prostor pruža kvalitetnu podlogu za održanje maksimuma životnog potencijala - prostor je pozitivan. Ako prostor narušava životni potencijal korisnika, ili makar ne postoji harmonija među njima - prostor je negativan u odnosu na biološke sisteme.

Globalna štetnost prostora se radiestezijski procenjuje na osnovu vrste, intenziteta i broja štetnih uticaja koji mogu nastati od podzemnih voda, ruda, tehničkih zagađenja, arheoloških ostataka... i njihovih međusobnih dejstava, ali uključuje i ekološke karakteristike prostora u smislu gustine i homogenosti tla, aerozagađenja, mogućnosti samoregeneracije prostora itd.

Energetska “mikroklima” detektovanog prostora Tijanja pruža pogodnu (energetsku) podlogu za visok nivo kvalitetne interakcije čoveka i prostora, te bih ga ja okarakterisala kao prostor odmora i relaksacije. Na pojedinim mestima se javlja osećaj intenzivnog psihofizičkog opuštanja. Na njima čovek mnogo brže obnavlja svoj životni potencijal i uspostavlja u sebi mir. Duži boravak mu donosi osećaj ispunjenosti, sreće i zadovoljstva. Na ovakvim mestima je čovek uglavnom pasivan, miran i relaksiran, omogućavajući sebi potpuno energetsko obnavljanje.

Na drugim mestima je to prostor kreativne inspiracije. Na ovim mestima se oseća impuls kreativne aktivnosti, stvaralačke tenzije i potreba za fizičkom aktivnošću. Ovi prostori u Tijanju predstavljaju idealni radni i stvaralački prostor. Čovek je u stanju da ispolji maksimum svoje kreativnosti a da se pri tome u najmanjoj meri smanjuje njegov životni potencijal.

Kako je Tijanje jedinstven prostor po svojim karakteristikama i načini korišćenja tog potencijala bi mogli biti jedinstveni.

Prostor Tijanja idealan je za tzv. ekološki i kreativno stvaralački turizam, kao i ekološku poljoprivredu.

Ekološki turizam bih figurativno nazvala ‚ “energetskim” banjskim lečilištem koje vraća energiju i životnu snagu. Tijanje je pogodno za takvu vrstu turizma, ili čak “banjskog” lečilišta koje će energetski iscrpljenima, ljudima pod stresom, onima koji pate od nesanice, raznih vrsta uznemirenosti, ili jednostavno životno iscrpljenim - obnoviti, regenerisati životni potencijal i energiju.

Kako pojedini delovi Tijanja poseduju izuzetnu snagu i impuls kreativne aktivnosti veoma su pogodni za slikarske, muzičke...umetničke stvaraoce i kolonije.

Druga vrsta aktivnosti koja ne bi narušila energetsku ravnotežu prostora Tijanja, naprotiv, bila bi kompatabilna sa njom, je ekološka ili organska poljoprivreda.

Moj predlog, koji podržava i udruženje radiestezista Nikola Tesla Internacional je, da takav ekološko - energetski biser i bogatstvo treba u celini očuvati i napraviti pristupačnim za širu javnost. Bilo bi dragoceno održati jedinstvene i retke energetske karakteristike i harmoniju prostora koju je danas sve teže naći. Svest o neophodnosti očuvanja izuzetnosti i jedinstvenosti tog prostora je neprocenjivo i večno, neiscrpno bogatstvo Tijanja.

Detekciju izvršila radiestezista

Đenđi Samardžija
 
Detekcija energetskog stanja ispitanika subjektivnom, radiestezijskom metodom pre i po izlaganju uticaju prostora u Tijanju


Ispitanicima su detektovane trenutne energetske karakteristike – procena kvaliteta aure, vrednosti bioenergetskog potencijala, senzibilnosti, vitalnosti, boje, oblika i kompaktnosti aure, što sve ukazuje na njihovo trenutno psihofizičko stanje. (Radi lakšeg upoređivanja sve vrednosti sam izražavala u brojevima na skali od 0-100).

Razlike u vrednostima koje su merene ne zavise od volje, mentalne snage ili htenja ispitanika, već se promene u merenim vrednostima dešavaju na ćelijskom i energetskom nivou.

Osobe su detektovane u roku od dva sata pod jednakim vremenskim, meteorološkim... uslovima prvo u Čačku, pa kroz dva sata u Tijanju.

Subjektivnom radiestezijskom metodom izvršene su analize sledećih stavki:
  1. Procena kvaliteta i energetskih karakteristika aure se odnosi na onaj kvalitet aure koja zavisi i od izloženosti osobe štetnim uticajima (podzemne vode, tehnička zagađenja, rude, minerali...), od njihovog intenziteta i broja kao i njihovih međusobnih dejstava, od ekoloških karakteristika prostora, aerozagađenja...
  2. Drugi, finiji nivo je procena mikrovibracije, odnosno “boje” aure. Uslovno nazvano, “boju” daje skup činilaca, kao što su prisutnost blagotvornih i štetnih uticaja, njihova vrsta i količina, što direktno utiče na psihofizičko zdravlje, emocionalno stanje i raspoloženje osobe.
  3. Oblik i kompaktnost aure pokazuje psiho-mentalno stanje osobe (pokazuje oblik kretanja viska)
  4. Frekvencija moždanih talasa – uznemirenost ili sabranost i usmerenost uma
  5. Bioenergetski potencijal - gentski i odnosu na to trenutni potencijal i moć emitovanja istog.
  6. Životni potencijal označava trenutni nivo životne energije.
  7. Senzibilnot i “otvorenost” ka uticajima okruženja. Označava opuštenost i sposobnost, tj. mogućnost pozitivne reakcije na okruženje.
Prikaz rezultata detektovanih osoba (Skala se izražava od 0-100):

Stavka Vrednosti izmerene u Čačku : Vrednosti izmerene u Tijanju:
Osoba a):    
1. 30 jedinica 70 jedinica
2. 35 45-50
3. zvezdasti: pojačana aktivnost mozga krug: harmonija i mir
4. 16-20Hz do 16Hz
5. 65 85
6. 85 85
7. 45 70
Osoba b):    
1. 53 60
2. 44 - 46 50
3. krug: harmonija krug
4. 16Hz do 15 - 16Hz
5. 60 - 65 85
6. 60 85
7. 80 80
Osoba c):    
1. 30 70
2. 38 45
3. elipsasti – iscrpljenost krug
4. 30Hz do 15Hz
5. 50 70
6. 35 45
7. 60 80
Osoba d):    
1. 35 80
2. 35 50
3. pravolinijska: ravnodušnost, nezainteresovanost krug
4. 14 - 16Hz oko 10Hz
5. 50 80
6. 55 60
7. 80 85

Napomena: Svi ispitanici se bave duhovnim radom i meditacijom, što ima uticaja na njihovu subjektivnu osetljivost i reakciju na prostor u Tijanju.

Analizu izvršila član Udruženja Nikola Tesla Internacional
radiestezista
Đenđi Samardžija
Content